jQuery tools

Można pobrać tutaj

Zestaw pluginów do jQuery obsługujących najczęściej używane rozwiązania na stronach:

Tabs

Czyli po prostu tabber, pozwala nam łatwo przygotować tabki z danego html, włącznie z ładowaniem zawartości Ajaxem, bardzo konfigurowalny.
Za pomocą rozszerzeń pozwala zrobić slideshow na tabberach, a także wprowadza historię tabek (za pomocą hash w url-u).

Tooltip

Czyli tooltipy – wyskakujące okienka po najechaniu myszką na element, plugin pozwala w prosty sposób kontolować ich działanie w zależności od odległości od krawędzi strony (plugin Dynamic).

Overlay

Czyli odpowiednik lightboxa w jQuery tools – przesłania zawartość strony i renderuje wyskakujące okienko, za pomocą rozszerzeń można w łatwy sposób przekształcić okienko w galerię.

Expose

Wyróżnia dany element – np. przez jego rozjaśnienia a przyciemnienie reszty strony

Scrollable

Najbardziej chyba rozbudowany element zestawu, pozwala w łatwy sposób przewijać listę elementów, z podziałem na strony, możliwością kontroli kierunku itd. Bardzo przydatny do zrobienia galerii miniaturek.
Za pomocą rozszerzeń pozwala tworzyć pętle z elementów, przewijać za pomocą myszki lub wprowadzić osobny nawigator.

FlashEmbed

Pozwala za pomocą javascriptu wprowadzić element flash na stronę, niezwykle ważne w przypadku dynamicznie generowanych flashy – pozwala na bieżąco zmieniać ich parametry (za pomocą flashvars)

jQuery UI

Można pobrać tutaj

Zestaw pluginów zawierający wszystkie elementy potrzebne do stworzenia spójnego interfejsu użytkownika na stronie:

  • Accordieon – czyli po prostu akordeon
  • Autocomplete – podpinany pod input wyskakujące okienko z podpowiedziami
  • Button – pozwala ujednolicić wszystkie buttony na stronie
  • Datepicker – czyli kalendarz
  • Dialog – okienka modalne i dialogowe
  • ProgressBar – pasek postępu
  • Slider – przydatny przy formularzach i zakresach “od-do”
  • Tabs – tabki

oraz na praktycznie dowolne integracje między nimi, a także efekty takie jak sortable, dragable, droppable (sortowanie, przeciąganie, upuszczanie).

Największą zaletą zestawu jest jego jednorodność, oraz możliwość wygenerowania praktycznie dowolnego wyglądu elementów, od kolorów po style.

jQuery validate

Można pobrać stąd

Plugin szalenie przydatny przy wszelkiej maści formularzach, pozwala prosto określić reguły walidacji pola oraz czy jest wymagane – w razie błędu zablokuje wysłanie formularza i wyświetli odpowiedni błąd.

Plugin ma kilka predefiniowanych zestawów popularnych walidatorów (email, data, text, liczby), oraz pozwala na łatwe definiowanie następnych.

W połączeniu z pluginem metadata pozwala na sterowanie walidacją za pomocą klas CSS, a w połączeniu z pluginem forms – na wysyłanie formularza za pomocą AJAX.

jQuery Form

Można pobrać stąd

Plugin pozwala na wysyłanie formularza za pomocą AJAX, oraz odbieranie danych i wypełnienie formularza, obsługuje kilka rodzajów przesyłanych danych

MarkitUp

Można pobrać stąd

Jeden z najlepszych edytorów tekstu dla javascriptu, obsługuje kilka rodzajów markupów (textile, markdown, wikimarkup, bbcode itd), ma wbudowanych kilka różnych wyglądów, zestawów przycisków, oraz pozwala w łatwy sposób tworzyć kolejne.

Pozwala na łatwą integrację podglądu na żywo (Ajax).

jsTree

Można pobrać stąd

Plugin w prosty sposób pozwala na utworzenie drzewka elementów, rozwijanie i zwijanie gałęzi.

Obsługuje wszelkie interakcje między elementami drzewa (kopiowanie, przesuwanie, opuszczanie, kasowanie) oraz udostępnia bardzo dobre API.